Några bilder från Råstasjön, Solna februari/mars -03

En and är så god som en and...

Hela familjen samlad.

Titta, här kommer en häger flygande.

-Grabbar, nu fotar han igen!

-Det här var den sista varningen.

Snart kommer stridshägern.

-Var är han? Nu ska han få...


Några kanadagäss att ha som skrivbordsunderlägg (1024x768)